Çalışma Alanlarımız

 • İş Hukuku

  İş Hukuku

  İş hukuku, çalışma hayatının kurallarını belirleyen ve işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuki alandır. İş hukuku, işçilerin haklarını korurken aynı zamanda işverenlerin işletme ihtiyaçlarını da dikkate alır.

 • Mülkiyet Hukuku

  Mülkiyet Hukuku

  Mülkiyet hukuku, bireylerin mülkiyet haklarını düzenleyen ve bu hakların kullanımını, devrini ve korunmasını sağlayan hukuki bir disiplindir. Bu alanda taşınır ve taşınmaz malların sahipliği, devri, kiralanması ve miras yoluyla geçişi gibi konular ele alınır.

 • Aile Hukuku

  Aile Hukuku

  Aile hukuku, aile birliğini oluşturan bireyler arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan hakları ve sorumlulukları düzenleyen hukuki bir alandır. Evlilik, boşanma, velayet, nafaka, miras ve evlat edinme gibi konular aile hukukunun kapsamına girer.

 • Şahıs Davaları

  Şahıs Davaları

  Şahıs davaları, hukuki ilişkilerde bireyler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla açılan davaları ifade eder. Bu tür davalar genellikle taraflar arasındaki hak ve sorumlulukların belirlenmesi, sözleşmelerin ihlali, tazminat talepleri gibi konuları içerir.

 • Ceza Hukuku

  Ceza Hukuku

  Ceza hukuku, toplumun düzenini sağlamak ve suç işleyenleri cezalandırmak amacıyla oluşturulmuş hukuki bir disiplindir. Ceza hukuku, suç ve ceza kavramları üzerine odaklanır ve devletin suçlu olarak kabul ettiği davranışları belirler.

 • İcra ve İflas Davaları

  İcra ve İflas Davaları

  İcra ve İflas Hukuku, alacaklıların haklarını korur, borçların tahsilini sağlar ve borçluların iflas süreçlerini düzenler. Dokuz Eylül Avukatlık Ofisi olarak, bu süreçlerde yanınızdayız.