Aile Hukuku: Ailenin Temel Hakları ve Korunması

Aile Hukuku, aile bireyleri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve aile kurumunu koruyan hukuki bir disiplindir. Bu alan, evlilik, boşanma, velayet, mal paylaşımı ve nafaka gibi konuları kapsamaktadır. Aile hukuku, toplumsal yapının temel taşı olan aileyi koruma altına alarak, bireylerin haklarını güvence altına alır.

Aile Hukukunun Kapsamı

Aile hukuku, geniş bir yelpazede çeşitli konuları ele alır. Bu konular arasında:

 1. Evlilik ve Boşanma: Evlilik sözleşmesinin yapılması, boşanma davaları, boşanma sürecinde ortaya çıkan hak ve yükümlülükler.

 2. Velayet ve Çocuk Hakları: Boşanma sonrası çocukların velayeti, velayet davaları, çocukların bakım ve eğitimi ile ilgili düzenlemeler.

 3. Nafaka: Boşanma sonrası eşler ve çocuklar için nafaka talepleri, nafaka miktarının belirlenmesi ve nafaka ödeme yükümlülükleri.

 4. Mal Rejimi: Evlilik sırasında edinilen malların paylaşımı, mal rejimi sözleşmeleri ve boşanma sonrası mal paylaşımı.

 5. Evlat Edinme: Evlat edinme süreci, yasal gereklilikler ve evlat edinme işlemleri.

Aile Hukukunda Temel İlkeler

Aile hukuku, bireylerin ve ailelerin haklarını korumak amacıyla belirli temel ilkelere dayanır:

 • Eşitlik İlkesi: Eşler arasında hak ve yükümlülüklerin eşit şekilde dağıtılması esastır.

 • Çocukların Yüksek Yararı: Çocuklarla ilgili kararlar alınırken, çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi göz önünde bulundurularak en yüksek yararı gözetilir.

 • Özel Hayatın Gizliliği: Aile içi ilişkilerin ve özel hayatın gizliliği korunur.

Aile Hukuku Süreçleri

Aile hukuku süreçleri genellikle şu aşamalardan oluşur:

 1. Başvuru: Mahkemeye başvuru yapılır ve dava süreci başlatılır.

 2. Araştırma ve Değerlendirme: Mahkeme, tarafların sunduğu delilleri inceler ve gerekli araştırmaları yapar.

 3. Yargılama: Mahkemede taraflar dinlenir, tanıklar çağrılır ve deliller değerlendirilir.

 4. Karar: Mahkeme, ilgili mevzuat ve deliller ışığında kararını verir. Karar, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.

Dokuz Eylül Avukatlık Ofisi ve Aile Hukuku

Dokuz Eylül Avukatlık Ofisi olarak, aile hukuku alanında kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Avukat Cemile Yeni Gürel ve ekibi, aile içi anlaşmazlıkların çözümünde, çocuk haklarının korunmasında ve aile bireylerinin haklarının savunulmasında uzmanlaşmıştır. Aile içi uyuşmazlıkların hukuki çözümünde yanınızdayız.

Aile hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aile içindeki huzur ve adaletin sağlanması için size destek olmaktan mutluluk duyarız.

Çalışma Alanlarımız

 • İş Hukuku

  İş Hukuku

  İş hukuku, çalışma hayatının kurallarını belirleyen ve işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuki alandır. İş hukuku, işçilerin haklarını korurken aynı zamanda işverenlerin işletme ihtiyaçlarını da dikkate alır.

 • Mülkiyet Hukuku

  Mülkiyet Hukuku

  Mülkiyet hukuku, bireylerin mülkiyet haklarını düzenleyen ve bu hakların kullanımını, devrini ve korunmasını sağlayan hukuki bir disiplindir. Bu alanda taşınır ve taşınmaz malların sahipliği, devri, kiralanması ve miras yoluyla geçişi gibi konular ele alınır.

 • Aile Hukuku

  Aile Hukuku

  Aile hukuku, aile birliğini oluşturan bireyler arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan hakları ve sorumlulukları düzenleyen hukuki bir alandır. Evlilik, boşanma, velayet, nafaka, miras ve evlat edinme gibi konular aile hukukunun kapsamına girer.

 • Şahıs Davaları

  Şahıs Davaları

  Şahıs davaları, hukuki ilişkilerde bireyler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla açılan davaları ifade eder. Bu tür davalar genellikle taraflar arasındaki hak ve sorumlulukların belirlenmesi, sözleşmelerin ihlali, tazminat talepleri gibi konuları içerir.

 • Ceza Hukuku

  Ceza Hukuku

  Ceza hukuku, toplumun düzenini sağlamak ve suç işleyenleri cezalandırmak amacıyla oluşturulmuş hukuki bir disiplindir. Ceza hukuku, suç ve ceza kavramları üzerine odaklanır ve devletin suçlu olarak kabul ettiği davranışları belirler.

 • İcra ve İflas Davaları

  İcra ve İflas Davaları

  İcra ve İflas Hukuku, alacaklıların haklarını korur, borçların tahsilini sağlar ve borçluların iflas süreçlerini düzenler. Dokuz Eylül Avukatlık Ofisi olarak, bu süreçlerde yanınızdayız.