İş Hukuku: Çalışma Hayatının Adil Düzenleyicisi

İş Hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve her iki tarafın da haklarını koruyan bir hukuk dalıdır. Bu alan, iş sözleşmeleri, işçi hakları, iş güvenliği ve sağlığı, işten çıkarma ve tazminat gibi konuları kapsar. İş ve işçi hukuku, çalışma hayatında adil bir düzenin sağlanmasını amaçlar.

İş Hukukunun Kapsamı

İş ve işçi hukuku, çalışma hayatının çeşitli yönlerini ele alır. Bu konular arasında:

 1. İş Sözleşmeleri: İşveren ve işçi arasında yapılan sözleşmelerin düzenlenmesi, iş sözleşmesinin türleri ve feshi.

 2. İşçi Hakları: Çalışma saatleri, izinler, ücretler ve fazla mesai gibi işçi haklarının korunması.

 3. İş Güvenliği ve Sağlığı: İşyerinde işçi sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik tedbirler, iş kazaları ve meslek hastalıkları.

 4. İşten Çıkarma ve Tazminat: İşçinin işten çıkarılması durumunda uygulanacak prosedürler ve işçinin tazminat hakları.

 5. Sendikal Haklar ve Toplu İş Sözleşmeleri: İşçilerin sendika kurma ve sendikaya katılma hakları, toplu iş sözleşmelerinin düzenlenmesi.

İş Hukukunda Temel İlkeler

İş hukuku, çalışma hayatında adil bir düzenin sağlanması amacıyla belirli temel ilkelere dayanır:

 • Eşitlik İlkesi: İşveren, çalışanlar arasında ayrım yapmaksızın eşit davranmak zorundadır.

 • İşçinin Korunması İlkesi: İşçi, işverenin ekonomik ve sosyal gücüne karşı korunur ve hakları güvence altına alınır.

 • Sosyal Devlet İlkesi: Devlet, çalışma hayatının düzenlenmesinde aktif rol alarak işçi haklarının korunmasını sağlar.

İş Hukuku Süreçleri

 1. Başvuru ve Şikayet: İşçi, hak ihlali durumunda işverene karşı şikayette bulunabilir ve dava açabilir.

 2. Arabuluculuk: İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk süreci uygulanabilir.

 3. Mahkeme Süreci: Uyuşmazlık mahkemeye taşındığında, tarafların delilleri değerlendirilir ve yargılama süreci başlar.

 4. Karar ve Uygulama: Mahkeme, deliller ışığında kararını verir ve tarafların haklarını belirler. Karar, uygulanmak üzere ilgili taraflara iletilir.

Dokuz Eylül Avukatlık Ofisi ve İş Hukuku İşveren ve İşçi Hakları 

Dokuz Eylül Avukatlık Ofisi olarak, iş hukuku, İşveren ve işçi hakları alanında geniş bir deneyime sahibiz. Avukat Cemile Yeni Gürel ve ekibi, işverenler ve çalışanlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, işçi haklarının korunmasında  uzmanlaşmıştır. Çalışma hayatında adil bir düzenin sağlanması için yanınızdayız.

İş hukuku, İşveren ve işçi hakaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşyerinizde huzur ve güvenliği sağlamak için size destek olmaktan mutluluk duyarız.


Çalışma Alanlarımız

 • İş Hukuku

  İş Hukuku

  İş hukuku, çalışma hayatının kurallarını belirleyen ve işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuki alandır. İş hukuku, işçilerin haklarını korurken aynı zamanda işverenlerin işletme ihtiyaçlarını da dikkate alır.

 • Mülkiyet Hukuku

  Mülkiyet Hukuku

  Mülkiyet hukuku, bireylerin mülkiyet haklarını düzenleyen ve bu hakların kullanımını, devrini ve korunmasını sağlayan hukuki bir disiplindir. Bu alanda taşınır ve taşınmaz malların sahipliği, devri, kiralanması ve miras yoluyla geçişi gibi konular ele alınır.

 • Aile Hukuku

  Aile Hukuku

  Aile hukuku, aile birliğini oluşturan bireyler arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan hakları ve sorumlulukları düzenleyen hukuki bir alandır. Evlilik, boşanma, velayet, nafaka, miras ve evlat edinme gibi konular aile hukukunun kapsamına girer.

 • Şahıs Davaları

  Şahıs Davaları

  Şahıs davaları, hukuki ilişkilerde bireyler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla açılan davaları ifade eder. Bu tür davalar genellikle taraflar arasındaki hak ve sorumlulukların belirlenmesi, sözleşmelerin ihlali, tazminat talepleri gibi konuları içerir.

 • Ceza Hukuku

  Ceza Hukuku

  Ceza hukuku, toplumun düzenini sağlamak ve suç işleyenleri cezalandırmak amacıyla oluşturulmuş hukuki bir disiplindir. Ceza hukuku, suç ve ceza kavramları üzerine odaklanır ve devletin suçlu olarak kabul ettiği davranışları belirler.

 • İcra ve İflas Davaları

  İcra ve İflas Davaları

  İcra ve İflas Hukuku, alacaklıların haklarını korur, borçların tahsilini sağlar ve borçluların iflas süreçlerini düzenler. Dokuz Eylül Avukatlık Ofisi olarak, bu süreçlerde yanınızdayız.